Novosti

07.06.2016
Anketa o potrošnji domaćinstava u 2015. godini

Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka. Anketom se prikupljaju podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje, kao i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdjevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.) i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.
 
Jedinica anketiranja je domaćinstvo. Domaćinstvom se smatra : a) samac koji živi, troši i hrani se samostalno; b) zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju, hrane se i troše ostvarene prihode.
 
U anketi je primijenjen dvoetapni stratifikovani uzorak, sa popisnim krugovima kao primarnim i domaćinstvima kao sekundarnim jedinicama izbora. Na godišnjem nivou uzorak je 1824 domaćinstava, svakog mjeseca bira se 19 popisnih krugova tj. 152 domaćinstava. U 2015. godini anketirano je 1 318 domaćinstava što je 72,26% od ukupnog broja domaćinstava u uzorku.

U anketi se primjenjuje metod intervjua (ispitivanja) na bazi upitnika gdje je referentni period za trajna dobra dvanaest mjeseci i za polutrajna dobra tri mjeseca; i metod vođenja dnevnika (domaćinstvo vodi dnevnik potrošnje za mjesec dana). 

Saopštenje


 

.