Novosti

16.05.2016
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u februaru, 2016. godine

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u februaru 2016. godine, u odnosu na februar 2015. godine, veća je za 8.1%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 8.2% manje mlijeka.
 
Sadržaj mlječne masti u februaru 2016. godine, u odnosu na februar 2015. godine, veći je za 7.2% a sadržaj proteina za 4.7% u odnosu na isti period 2015. godine. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mlječne masti veći je za 6.1%, a proteina za 5%.
 
U februaru 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 34.6%, kajmaka za 110.9% i sira za 60.1%, a smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 18,7%, fermentisanih mlječnih proizvoda za 6,2% i drugih žuto-masnih proizvoda za 46.4%.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka veća je za 4.1%, mlječne masti veće za 0.2%, a sadržaj proteina za 3%. Proizvodnja konzumnog mlijeka se povećala (za 10,9%), pavlake (za 21,1%), fermentisanih proizvoda (za 3,2%), kajmaka (za 10.8%) i sira (za 9.4%). Proizvodnja drugih žuto-masnih proizvoda je za 0.3% smanjena u odnosu na prethodni izvještajni mjesec.
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 27.2%) i fermentisanih mlječnih proizvoda (za 14.6), dok se bilježi povećanje proizvodnje kajmaka (za 25.6%), pavlake (za 11.2%), drugih žutomasnih proizvoda (21.1%) i sira (za 26.2%).
 

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka, ne uključuje količine mlijeka iz uvoza, već isključivo količine koje su mljekare i sirare otkupile sa farmi na teritoriji Crne Gore. 

Saopštenje


 

.