Šumarstvo

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike šumarstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Cilj istraživanja u oblasti statistike šumarstva je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o podizanju i gajenju šuma, o promjenama u površini šuma, o iskorišćavanju državnih i privatnih šuma, o štetama u privatnim i državnim šumama, o građevinskim objektima, saobraćajnicama i mehanizaciji u šumarstvu kao i o podaci o lovstvu.
 
Izvori podataka i obuhvat
Za sva istraživanja iz oblasti šumarstva izvještajne jedinice su područne jedinice Uprave za šume i Nacionalni parkovi Crne Gore sa potpunim obuhvatom, a podaci o lovstvu prikupljaju se od lovačkih društava.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 
 
Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Izvještaji o kvalitetu Metapodaci Aktuelnosti

 

 

 

 

 

.