Osnovni demografski pokazatelji - Metodologija

Važni pojmovi u demografiji:

Demografija -  (démos - narod; graphé - opisivati) je društvena nauka o stanovništvu. Demografija istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u biološkom i migrcionom kretanju stanovništva, promjene u demografskim strukturama (biološkim, socio-ekonomskim i intelektualnim), proučava kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno djelovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva sa drugim društvenim i ekonomskim pojavama.

Opšta stopa nataliteta -  godišnji broj živorođenih na hiljadu stanovnika sredinom godine. Pošto zavisi od ukupnog stanovništva opšta stopa nataliteta  je više mjera  rasta  stanovništva nego mjera nivoa rađanja.

Opšta stopa smrtnosti ili mortaliteta - godišnji broj umrlih na 1000 stanovnika.

Očekivano trajanje života -  broj godina koje pojedinac određene strosti može očekivati da će doživjeti uz aktuelni nivo smrtnosti po starosti.

Detaljnije   460 KB

 

 

.