Saopštenje - zarade jun 2010.

Prosječna zarada (bruto) u junu 2010.godine u Crnoj Gori iznosila je  706 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila  473 eura.
 
U odnosu na maj mjesec prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu zabilježile su pad od 2.9%. Po sektorima djelatnosti prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) u prvom polugođu 2010.godine kretala se od 192 eura u sektoru Ribarstvo do 874 eura u sektoru Finansijsko posredovanje.
         
Prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u prvom polugođu 2010.godine u odnosu na prvo polugođe 2009.godine zabilježile su rast od 0.9%.

Ovdje mozete preuzeti saopštenje za jun 2010.

 

 

.