Anketa o radnoj snazi (ARS) - Saopštenja 2018

Anketa o radnoj snazi -  2018. godina
  (184 KB) (458 KB)

Anketa o radnoj snazi - Četvrti kvartal 2018
  (184 KB) (458 KB)

Anketa o radnoj snazi - Treći kvartal 2018
  (184 KB) (458 KB)

Anketa o radnoj snazi - Drugi kvartal 2018
  (184 KB) (458 KB)

Anketa o radnoj snazi - Prvi kvartal 2018
  (184 KB) (388 KB)

 

.