Rješenja o izboru najpovoljnije ponude 2017

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - fiksna telefonija    126 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - antivirus softverski paket    126 KB

Obavještenje o ishodu postupka - nabavka kopir aparata      77 KB

Obavještenje o ishodu postupka - nabavka tablet uredjaja      76 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - za nabavku kompjuterske opreme    126 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - završni građevinski radovi      62 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - poštanske usluge      82 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - usluga tehničkog pregleda automobila i osiguranja motornih vozila    165 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka rezervnih djelova za kopir aparate    162 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka sredstava za higijenu    112 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavku usluga rezervacija avio karata i hotelskog smještaja     112 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - softver za bekap EaseUS Todo Backup Advanced Server 10.0    112 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka goriva    112 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka telekomunikacione opreme    112 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - osiguranje zaposlenih      72 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - SPSS softver        72 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka  kancelarijskog materijala       74 KB

Dopunsko rješenje o izboru najpovoljnije ponude - štampanje i isporuka obrazaca i publikacija       59 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - štampanje i isporuka obrazaca i publikacija       49 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka periodicnih publikacija      49 KB

Rješenje o izboru najpovoljnije ponude - nabavka službenog lista Crne Gore       72 KB

 

.