Demografija

Opis statističkog domena

Odsjek demografije u okviru Sektora društvenih statistika obuhvata statistiku rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova, migracija, izradu osnovnih demografskih pokazatelja, kao i procjena i projekcija stanovništva. Podaci o vitalnoj statistici (rođeni, umrli) kao i sklopljeni i razvedeni brakovi su jedni od najstarijih podataka kojima raspolaže Uprava za statistiku i prate se od 1960. godine.

Pravni osnov i metodološke osnove

Pravni osnov za sprovođenje svih istraživanja u oblasti statistike demografije je Zakon o statistici i statističkom sistemu Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 18/12 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja (objavljuje se u Službenom listu za tekuću godinu).

Metodloške osnove za statistiku demografije su obuhvaćene regulativama:

  • međunarodnih migracija - Regulativa EU862/2007;
  • regulativa EU 0440/2011;
  • regulativa (EU) No 1260/2013

 

kao i preporuke UN za proizvodnju vitalne statistike.

Kao izvori podataka za statistiku demografije služe matični registri i registar prebivališta i boravišta i registar stranaca koji se vodi u okviru registra stanovništva. Takođe, izvor podataka je i matični registar vjenčanih i osnovni sudovi nadležni za razvod braka.  
 

 

 

.