U periodu od 10. novembra do 5. decembra 2014. godine, Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT, sprovešće istraživanje „Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika(SPIR)“
Demografija

Opis statističkog domena

Odsjek demografije u okviru Sektora društvenih statistika obuhvata statistiku rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova, migracija, izradu osnovnih demografskih pokazatelja, kao i procjena i projekcija stanovništva. Podaci o vitalnoj statistici (rođeni, umrli, sklopljeni i razvedeni brakovi) su i jedni od najstarijih podataka kojima raspolaže Zavod za statistiku i prate se od 1960. godine. Izrada projekcija broja stanovnika na nivou Crne Gore po polu i starosti je novijeg datuma jer su do 2006. godine ove projekcije rađene za nivo postojećih država. 

Pravni osnov i metodološke osnove

Pravni osnov za sprovođenje svih istraživanja u oblasti statistike demografije je Zakon o statistici i statističkom sistemu Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 18/12) i Godišnji plan statističkih istraživanja ("Sl. list CG", br. 53/11).

Metodloške osnove za statistiku demografije su obuhvaćene regulativama:
• međunarodnih migracija - Regulativa EU862/2007;
• regulativa EU 0440/2011;
• kao i preporuke UN za proizvodnju vitalne statistike.

Kao izvori podataka za statistiku demografije služe Matični registri i Registar prebivališta i boravišta i Registar stranaca koji se vodi u ukviru Registra stanovništva. Takođe, izvor podataka je i Matični registar vjenčanih i Osnovni sudovi nadležni za razvod braka.
 

Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

 

.