Minimalna potrošačka korpa

Minimalna potrošačka korpa za četvoročlano domaćinstvo koristi se za utvrđivanje novca koji je neophodan za kupovinu minimalnog standarda kalorija.

Nova metodologija obračuna minimalne potrošačke korpe zasniva se na Anketi o potrošnji domaćinstava koja se realizuje na uzorku od 1560 domaćinstava, i koja obuhvata sve prehrambene artikle čiju potrošnju evidentiraju anketirana domaćinstva.
 
Vrijednost minimalne potrošačke korpe čine:
 
·         izdaci za minimum potrebne hrane i bezalkoholnih pića (koja obuhvata 130 prehrambenih artikala);
·         izdaci za minimalno potrebne neprehrambene proizvode i usluge;
·         vrijednost imputirane rente.
 
  
Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

.