Novosti

15.03.2016
Klanje stoke i živine u klanicama u januaru, 2016. godine

U januaru 2016. godine, u odnosu na januar 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 5,2% a neto težina povećana za 3,7%. Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je (za 2,4%, neto težina povećana za 26,7%), svinja (za 66,3%, neto težina za 81%) u odnosu na isti period 2015. godine. 
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda manji je za 5,2%, a neto težine za 28,6%. Kod ovaca, ukupan broj zaklanih grla manji je (za 33,1%, neto težina za 24%), kod svinja (za 77,2% neto težina za 75,6%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u januaru 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno (za 24%, neto težina za 26,4%), ovaca ukupno (za 35,1%, neto težina za 20,6%) i svinja (za 23,6%, neto težina za 64,3%). 
 

Broj zaklane živine smanjen je za 23%, a neto težina za 20%, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine manji je (za 30,4%, neto težina za 25,9%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je (za 25,9%, neto težina za 22,6%).  

Saopštenje


 

.