MONSTAT android aplikacija omogućava mobilni pristup glavnim statističkim podacima koji se odnose na Crnu Goru
« Maj 2015 »
NedPonUtoSreCetPetSub
     
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
21
22
23
24
28
30
31
      

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Poslednja novost 
20.05.2015
Publikacija „Godisnja statistika saobracaja, skladistenja i veza - 2014”

Publikacija „Godisnja statistika saobracaja, skladistenja i veza - 2014”   sadrži godišnje podatke o razvoju i stanju prevoznih sredstava, poslovnih subjekata koji se bave prevozom,  kao  i podatke  o prometu poštanskim, kurirskim i telekomunikacionim uslugama.

Svaka djelatnost prevoza prikazana je u posebnom poglavlju prema sledecem redosledu: zeljeznicki saobracaj, drumski i lokalni drumski prevoz putnika, prevoz robe u drumskom saobracaju, putevi  I mostovi, registrovana  vozila, saobracajne nezgode, pomorski  saobracaj, pretovar u lukama, promet robe u lukama, izvestaj o trgovackoj mornarici, prevoz putnika i robe na aerodromima,  vazdušni saobracaj i poštanski i telekomunikacioni saobracaj.

 


Ostale novosti 
20.05.2015 Prosječne zarade (Plate) April 2015. godine
19.05.2015 Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) April 2015. godine
  Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2015. godine
  Zavod za statistiku potpisao Sporazum o međusobnoj saradnji sa Agencijom za elektronske medije
18.05.2015 Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u martu, 2015. godine
  Klanje stoke i živine u klanicama u martu, 2015. godine
15.05.2015 Indeks potrošačkih cijena (CPI) April 2015. godine
  Indeksi industrijske proizvodnje April 2015. godine
  Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori April 2015. godine
  Specijalisti, magistri i doktori nauka 2014. godina
  Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2015. godine
  Punoljetni učinioci krivičnih djela 2014. godina

Arhiva

 

.