Podaci na nivou opština - Popis 2011.

Tabela O1. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i maternjem jeziku   120KB

Tabela O2. Stanovništvo prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti i vjeroispovijesti po opštinama   102KB

Tabela O3. Stanovništvo prema maternjem jeziku i vjeroispovijesti po opštinama    94KB

Tabela O4. Stanovništvo prema starosti i nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti po opštinama   126KB

Tabela O5. Stanovništvo prema starosti i vjeroispovijesti po opštinama     89KB

Tabela O6. Stanovništvo prema starosti i maternjem jeziku po opštinama   108KB

Tabela O7. Stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu po opštinama     29KB

Tabela O8. Žensko stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu po opštinama     28KB

Tabela O9. Muško stanovništvo starosti 15 i više godina prema bračnom statusu po opštinama     29KB

Tabela O10. Stanovništvo Crne Gore prema državljanstvu po opštinama     31KB

Tabela O11. Stanovnici Crne Gore sa državljanstvom strane države po opštinama     31KB

Tabela O12. Stanovništvo starosti 15 i više godina prema poznavanju rada na računaru po opštinama    28KB

Tabela O13. Žensko stanovništvo, starosti 15 i više godina, prema poznavanju rada na računaru     29KB

Tabela O14. Muško stanovništvo, starosti 15 i više godina, prema poznavanju rada na računaru     29KB

Tabela O15. Stanovništvo starosti 15 i više godina koje zna neki od navedenih jezika    30KB

Tabela O16. Stanovništvo  prema polu po opštinama, broj i struktura     30KB

Tabela O17. Stanovništvo prema nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti po opštinama     34KB

Tabela O18. Stanovništvo prema maternjem  jeziku po opštinama     35KB

Tabela O19. Stanovništvo prema vjeroispovijesti po opštinama     28KB

Tabela O20. Prosječna starost stanovništva po opštinama     31KB

Tabela O21. Stanovništvo prema starosti po opštinama     36KB

Tabela O22. Najčešća ženska  imena po opštinama     32KB

Tabela O23. Najčešća muška imena po opštinama     32KB

Tabela O24: Stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti po opštinama    25KB

Tabela O25: Aktivno stanovništvo prema  zaposlenosti po opštinama     25KB

Tabela O26: Neaktivno stanovništvo prema razlogu neaktivnosti    25KB

Tabela O27: Zaposleni prema polu po opštinama      26KB

Tabela O28: Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po opštinama   28 KB

Tabela O29: Stanovništvo staro 6 i više godina prema pohađanju škole po opštinama     29 KB

Tabela O30: Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti po opštinama     26 KB

Tabela O31: Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti po opštinama i polu     30 KB

Tabela O32: Zaposleni prema sektoru djelatnosti po opštinama    24 KB

Tabela O33: Zaposleni prema grupama zanimanja po opštinama    21 KB

Tabela O34. Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba prema starosti (petogodišta) po opštinama    28 KB

Tabela O35. Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba  prema bračnom statusu po opštinama    26 KB

Tabela O36. Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba prema polu po opštinama    25 KB

Tabela O37. Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba, starosti 15 i više godina, prema poznavanju rada na računaru po opštinama    26 KB

Tabela O38. Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba prema prema smetnjama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti  po opštinama    26 KB

Tabela O39: Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba  prema maternjem jeziku po opštinama    27 KB

Tabela O40: Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba  prema vjeroispovjesti po opštinama    26 KB

Tabela O41: Lica bez državljanstva koja su u Crnu Goru dosla iz razloga ratnih sukoba  prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti po opštinama   28 KB

Tabela O42: Punoljetno stanovništvo Crne Gore po polu i opštinama    26 KB

.