Zarade

Podaci o prosječnim zaradama prikazuju zarade isplaćene u mjesecu i dobijeni su iz redovnog mjesečnog istraživanja Mjesečni izvještaj o zaposlenim i zaradama (obrazac RAD–1).

Istraživanjem su obuhvaćena preduzeća, ustanove, zadruge ili organizacije, svih oblika svojine kao i njihove jedinice u sastavu, po organizaciono teritorijalnom principu, počev od nivoa opštine.
 
’’Zarada zaposlenog je bruto zarada koja obuhvata zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična primanja, koja podležu plaćanju poreza na dohodak fizičkih lica, utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.’’ Član 78 Zakona o radu (’’Sl.list CG’’, br. 49/08) i član 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (’’Sl.list CG’’, br. 79 od 23.decembra 2008.godine).
 
Prosječna zarada izračunava se tako što se ukupno isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate.
Zaradu bez poreza i doprinosa čini zarada umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog.
 
Indeks realne prosječne zarade bez poreza i doprinosa predstavlja odnos između indeksa nominalne prosječne zarade bez poreza i doprinosa i indeksa potrošačkih cijena.
 
 
Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Metapodaci Kvalitet

 

.