Obavještenje - dopuna logotipa

Uprava za statistiku je uvažila predlog Ministarstva finansija kao organa koji vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave, u dijelu dopune loga popisa, a shodno zahtjevu predsjednika popisne komisije opštine Tuzi. Predlog izmjene odnosi se na dodavanje riječi „regjistrimi“ tj. „popis“ na albanskom jeziku u postojeći logo.

Na ovaj način svi zajedno doprinosimo multietničkom skladu i građanskim  vrijednostima u državi, a sve u cilju uspješne realizacije Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023.godine.

.