Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima - Saopštenja

Upotreba ICT u preduzećima u 2023 godini  15 KB 207 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2022 godini  15 KB 377 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2021 godini  15 KB 377 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2020 godini  44 KB 114 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2019 godini  44 KB  114 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2018 godini  16 KB      114 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2017 godini  19 KB 268 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2016 godini  20 KB      345 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2015 godini  21 KB 345 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2014 godini  24 KB  360 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2013 godini  24 KB  353 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2012 godini  30 KB  255 KB

Upotreba ICT u preduzećima u 2011 godini   18 KB 190 KB

.