Rješenja o izboru najpovoljnije ponude 2020

Obavještenje o ishodu postupka - Definisanje metodologije za ažuriranje biznis registra        19 KB

Obavještenje o ishodu postupka - Softverske usluge upravljanja mrežom   232 KB

Obavještenje o ishodu postupka - Usluge putničkih agencija   232 KB

Obavještenje o ishodu postupka - Poštanske usluge   232 KB

Obavještenje o ishodu postupka - SAS licence   232 KB

Obavještenje o ishodu postupka - Fotokopir aparat   232 KB

Obavještenje o ishodu postupka - Štampanje i dostavljanje obrazaca i publikacija   232 KB

.