Klasifikacija proizvoda po djelatnostima - CPA

Opšti opis

Puni naziv:

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima - CPA

Skraćeni naziv:

CPA Ver.2.1

Donosilac:

Komisija Evropske Unije (Uprava za statistiku/EUROSTAT)

Pravni osnov:

U novembru 2012. godine pokrenuta je dopuna Klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA). Uredba o uspostavljanju CPA verzije 2.1 usvojena je u oktobru 2014. godine, stupa na snagu 1. januara 2015. godine. Dok su neki delovi CPA-e usklađeni sa Centralnom klasifikacijom proizvoda UN i njenom novom verzijom 2.1 (koja se obično naziva CPC Ver.2.1) a objašnjenja su pregledana, ukupne karakteristike CPA ostaju nepromijenjene.

 

Datum implementacije:

 

01.01.2015

 

Prethodna verzija klasifikacije:

 

CPA 2008

Struktura:

CPA je usklađena sa ažuriranim konceptima, što je rezultiralo restrukturiranjem odjeljka 72 (Usluge znanstvenog istraživanja i razvoja). Usluge koje se pružaju domaćinstvima uvedene su u odgovarajuće dijelove CPA. Odgovarajući detalji Klasifikacije vrsta građevina (koji se obično nazivaju CC) integrisani su u odjeljak 41 (Zgrade i građevinski radovi). Detalj je dodan kako bi se prikazali dodatni detalji u raznim dijelovima ažurirane verzije CPA Ver.2.1.

 

Istovremeno, struktura klasifikacije do nivoa od četiri cifre nije promijenjena, kako bi se održala dosljednost sa strukturom klasifikacije aktivnosti, NACE Rev.2.

Detaljnost je povećana, sa 3.142 na 3.218 podkategorija. Povećanje je u prvom redu uticalo na niži nivo klasifikacije.

Pošto je CPA verzija 2.1 detaljnija od CPA 2008, ali sistem kodiranja ostaje isti, isti kodovi se mogu koristiti u obe verzije CPA, a sa različitim sadržajem, tj. Odgovaraju različitim odjeljcima, podjelama, grupama, klasama, kategorijama i podkategorijama.

 

Detaljni opis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane klasifikacije:

Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima u Evropskoj ekonomskoj zajednici (CPA) je zvanična klasifikacija proizvoda po djelatnostima Europske unije. CPA klasifikuje proizvode po svojim fizičkim karakteristikama kao dobra ili po svojoj prirodi kao usluge i po porijeklu. Izvorne aktivnosti su one koje je definisao NACE.
Klasifikacija djelatnosti, 2010 (NACE Rev. 2) - na četvrtom nivou agregacije;  Međunarodna standardna industrijska klasifikacija za sve ekonomske aktivnosti, 2008 (ISIC Rev. 4); 

Centralna klasifikacija proizvoda, 2008 (CPC Ver. 2);

PRODCOM;


 

Harmonizovani robni opisi i sistem šifriranja, 2007 (HS);

Kombinovana nomenklatura (CN)

 

 

Glavni korisnici u oblasti statistike :

Statističke oblasti, čiji će se podaci koristiti za proizvodnju i kompilaciju SUT (Tabele ponude i upotrebe), i koje su potrebne da implementiraju CPA 2008 su: poljoprivreda, kratkoročne statistike (industrijska proizvodnja, saobraćaj, turizam, unutrašnja trgovina na malo i veliko i građevinarstvo), Anketa o potrošnji domaćinstva, Međunarodna trgovina robama, Međunarodna trgovina uslugama – CB i Cijene (Indeksi proizvođačkih cijena, Indeksi potrošačkih cijena, Harmonizovani indeks potrošačkih cijena i Indeksi Pariteta kupovne moći).

 

Publikacija :

 

 

Websajt:

 

 

Korespodentne tabele :

 
CPAVer 2.1 

 
www.monstat.org


Korespodentna tabela Metadata

Korespodentna tabela CN 2017 - CPA 2008

Korespodentna tabela CPA 2.1 - CPA 2008
 

 

 

 

 

 

 

.