Klasifikacija vrsta građevina

Opšti opis

Puni naziv: Klasifikacija vrsta građevina (Classification of Types of Construction – CC, final version, Eurostat, 1997)

Skraćeni naziv: CC/KVG

Donosilac: Eurostat 1997

Pravni osnov:

U metodologiji industrijskih kratkoročnih indikatora – modul B, Građevinarstvo (statistički sistem Evropske zajednice, Luksemburg, 2002), za indikatore iz oblasti statistike građevinarstva (ugovoreni radovi, proizvodnja, građevinske dozvole, zaposlenost, plate, odrađeni časovi rada), predviđa se razvrstavanje podataka prema Klasifikaciji vrsta građevina (The Clasification of Types of Constructions – CC, Eurostat, 15.10.1997, final version). Isto tako, Odlukom Savjeta Evropske zajednice br. 58/97, o strukturnoj poslovnoj statistici (modul za poslovne statistike u građevinarstvu), propisuje se razvrstavanje vrijednosti prometa u građevinarstvu prema Klasifikaciji vrsta građevina.

Datum implementacije: 2003

 

Prethodna verzija klasifikacije:

 Nomenklatura građevinskih objekata i radova (metodoloski material br. 340, Savezni Zavod za statistiku, 1989).

Struktura:

Klasifikacija vrsta građevina koristi decimalni sistem i uključuje:

2 područja (jednocifrene šifre)

6 odjeljaka (dvocifrene šifre)

20 grupa (trocifrene šifre)

46 klasa (četvorocifrene šifre).

Detaljni opis:

Klasifikacija vrsta građevina napravljena je tako da služi u različite svrhe, kao što su statistička praćenja građevinske aktivnosti, popis zgrada i stanova, za statističke podatke o cijenama građevinskih radova i za izradu nacionalnih računa. Isto tako, Klasifikaciju treba koristiti za definicije građevina, koje su neophodne za pripremanje informacija o specifičnim promjenljivima (npr. građevinske dozvole, proizvodnja) u vezi kratkoročnih indikatora. Takođe, Klasifikacija vrsta građevina urađena je za statističko praćenje cjelokupnog trajanja građevine: od izdavanja građevinske dozvole, izgradnje, promjene namjene, rekonstrukcije, opravki, do rušenja građevine. Na kraju, Klasifikacija vrsta građevina u Evropskoj zajednici može se upotrijebiti kao klasifikacioni standard za nabavke i ponude s predračunima ugovora o javnim radovima koje pokreće Komisija Evropske zajednice.

Povezane klasifikacije:

Klasifikacija vrsta građevina i Nomenklatura građevinskih objekata mogu se sadržajno uporediti.

Glavni korisnici u oblasti statistike:

Klasifikacija vrsta građevina primjenjivaće se u istraživanjima iz oblasti statistike građevinarstva u kojima je potrebno prikazati podatke o veličini građevina ili detaljnije podatke o namjeni građevina. Klasifikacija vrsta građevina uvodiće se u statistička istraživanja uz istovremeno usklađivanje njihovih sadržaja sa ostalim standardima Evropske zajednice, ili pri uvođenju potpuno novih istraživanja. Uvođenjem Klasifikacije vrsta građevina, postojeća Nomenklatura građevinskih objekata i radova prestaje da se koristi.

Dostupnost: -

Websajt:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Classification_of_types_of_construction_(CC)

Tabele: -

Uredba: -

Download: Klasifikacija vrsta građevina

 

.