Izvještaji o kvalitetu

Uloga izvještavanja o kvalitetu definisana je u Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl. List CG, br. 18/12 od 30. marta 2012. godine), kao i u Regulativi EU 223/2009 o evropskoj statistici. Proizvođači zvanične statistike moraju garantovati da se statistika razvija, proizvodi i distribuira na osnovu jedinstvenih standarda i usklađenih metoda. Pored toga, korisnicima statistike garantovan je pristup odgovarajućim metapodacima koji opisuju kvalitet statističkih rezultata, kako bi mogli pravilno tumačiti i koristiti statistiku. 

Izvještavanje o kvalitetu podrazumjeva procjenu kvaliteta, što je početna tačka za poboljšanje kvaliteta. Iz tog razloga Evropski statistički sistem  je definisao standarde i smjernice za efikasno izvještavanje o kvalitetu. Ovim smjernicama određena je struktura izvještavanja, tj. set naslova i podnaslova koji su predviđeni za sveobuhvatni izvještaj o kvalitetu.   

 

Sadržaj i uputstvo za popunjavanje nacionalnog izvještaja o kvalitetu

.