Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Saobraćaj - Kvartalna saopštenja 2017

Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2017. godine - konačni podaci    110 KB 574 KB

Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2017. godine - preliminarni podaci    110 KB 574 KB

Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2017. godine    110 KB 504 KB

Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2017. godine    110 KB 504 KB

Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2017. godine    110 KB 504 KB

.