Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Saobraćaj - Kvartalna saopštenja 2016

Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2016. godine    96 KB 513 KB

Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2016. godine    96 KB 539 KB

Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2016. godine    96 KB 539 KB

Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2016. godine    96 KB 439 KB

.