Nacionalna klasifikacija obrazovanja

Opšti opis

Puni naziv:

       Nacionalna klasifikacija obrazovanja

Skraćeni naziv:

       NKO 2014

Donosilac:

       MONSTAT

Pravni osnov:

Uredba o nacionalnoj klasifikaciji obrazovanja (“Službeni list Crne Gore”, br.30/14).     Osnovne definicije i pravila za ispravnu primjenu Nacionalne klasifikacije obrazovanja usklađene su sa definicijama i pravilima za primjenu Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja - ISCED 2011. UNESCO - ova Generalna konferencija je usvojila reviziju Međunarodne  klasifikacije obrazovanja – ISCED, 10-og novembra 2011. godine.

Datum implementacije:

       01.01.2015.god.

Prethodna verzija klasifikacije:

       Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja ISCED 1997

Struktura:

        Obrazovni programi prema:

        - obrazovnom nivou

        - obrazovnom području

Detaljni opis:

 

 

 

 

 

Povezane klasifikacije:

Klasifikacija obrazovnih programa određuje statističko izvještavanje o obrazovnim sistemima npr. upisima, upisanim licima, nastavnicima/profesorima i drugim ljudskim i finansijskim izvorima. Statistika o obrazovnom programu može dati informaciju o vezama između ulaza (upisanih lica u sistem), procesa (učestvovanja)  i izlaza (svjedočanstva, diplome i ostalo).

ISCED 2011 klasifikacije, a time i Nacionalna klasifikacija pravi podjelu obrazovnih programa prema ISCED nivoima i prema obrazovnim oblastima.

Kada govorimo o nivoima: Predložena Nacionalna klasifikacija sadrži 9 nivoa. Po prvi put se predškolskom obrazovanju  daje nivo i to nulti. prvi nivo – (primary ) obuhvata osnovnu školu od 1-5 razreda, dok drugi nivo (lower secondary) ISCED klasifikacije predstavlja u nacionalnom sistemu od 6-9 razreda osnovne škole. Treći nivo (upper secondary) obuhvata u nacionalnom sistemu srednju školu i to bez obzira na dužinu trajanja. Četvrti nivo obrazovanja predstavlja nekadašnje više škole i sadašnji peti nivo majstorskog ispita. Peti nivo ISCED međunarodne klasifikacije prema opisu nije prepoznat u postojećem nacionalnom sistemu obrazovanja.

Šesti nivo predstavljaju svi studijski programi u trajanju 3 ili 4 godine, dok se oni studijski programi koji traju 5 ili 6 godina svrstavaju u sedmi nivo ISCED klasifikacije. Doktorske studije se svrstavaju u 8 nivou po nacionalnoj klasifikaciji koja odgovara ISCED 2011.
Prema obrazovnim oblastima karakteristično je da se u predloženoj uredbi koristi podjela i navedena u članu 7 do  2016. godine, a zatim podjela iz člana 8 u kojem su navedene obrazovne oblasti koje će se primjenjivati od 2016.
 

Glavni korisnici u oblasti statistike :

1.Odsjek demografije, obrazovanja, kulture i pravosuđa:istraživanja koja se sprovode za sve nivoe obrazovanja u Crnoj Gori.

Publikacija:                                          

 

 

Websajt:

 

 

Korespodentne tabele :

        Metodologija

 

          www.monstat.org

.