RELEVANTNE STATISTIČKE KLASIFIKACIJE

U Zavodu za statistiku Crne Gore – MONSTAT za sprovođenje statističkih istraživanja i objavljivanje podataka koriste se različite statističke klasifikacije. Statističke klasifikacije su način da se grupiše skup povezanih kategorija na smislen, sistematičan i standardan format. One su iscrpne, imaju uzajamno isključive i dobro opisane kategorije kao i hijerarhijsku strukturu. Primarni cilj statističkih klasifikacija je da pruže pojednostavljenje stvarnog svijeta i da služe kao koristan okvir za prikupljanje i analiziranje podataka iz statističkih i administrativnih registara.

U ovom dokumentu pod nazivom "Relevantne statističke klasifikacije" obrađene su četiri kategorije klasifikacija.

 Publikacija, 606 KB

.