Baza Podataka

PX-Web je softersko rješenje za web, koristi se za dinamički prikaz tabela iz PC-Axis baze podataka. Baza podataka sadrži detaljne tabele sa vremenskim serijama. Možete kreirati sopstvene izbore i sačuvati ih u različitim formatima datoteka.    
 
Bazi podataka mozete pristupiti preko sledećeg linka.

.