Novosti

04.07.2024
Uprava za statistiku i NVO Crnogorsko udruženje za vještačku inteligenciju potpisali Sporazum o saradnji

Direktor Uprave za statistiku Crne Gore (Monstat) Miroslav Pejović i izvršni direktor NVO Crnogorsko udruženje za vještačku inteligenciju - MAIA Nikola Bulatović potpisali su danas Sporazum o saradnji.
Predmet sporazuma odnosi se na edukaciju zaposlenih kod ugovornih strana, organizaciju zajedničkih stručnih rasprava, tribina, foruma, okruglih stolova, radu na izdavanju brošura, priručnika, časopisa, kao i na implementaciji zajedničkih projekata.
Na sastanku koji je tom prilikom održan u prostorijama Monstata, Pejović i Bulatović ocijenili su da fokus saradnje bude na razvoju i unapređenju kadrova u oblasti vještačke inteligencije, kroz najsavremenije tehnologije i edukacije.
Istakli su da ova saradnja predstavlja važan korak ka stvaranju inovativnih rješenja i aktivnosti, koje su od od uzajamnog interesa za sporazumne strane, kao i promociju zajedničkih vrijednosti i ciljeva.
U cilju ostvarivanja kvalitetnije saradnje i realizacije Sporazuma, ostavlja se mogućnost i drugih vidova stručne saradnje kroz radne grupe i stručne timove za izradu određenih predloga, programa i prezentacija.

Saopštenje

Fotogalerija


.