Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2021
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama II kvartal 2021. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u drugom kvartalu 2021. godine iznosi 7 087 362 kg i bilježi pad od 6% u odnosu na isti kvartal 2020. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na drugi kvartal 2020. godine bilježi rast od 1,8% dok prosječan sadržaj proteina pad od 2,3%.

U drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal 2020. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnja pavlake (za 1,2%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 4,1%), dok smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 4,9%), kajmaka (za 6,1%) i sira (za 23,6%).

Saopštenje


.