Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.09.2020
IZVJESTAJ KOMISIJE POVODOM JAVNOG POZIVA

Na osnovu clana 62 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (,Siuzbeni list Crne Gore", br. 018/12 i 047/19) i clana 4 i 5 Uputstva za pripremu i implementaciju Grant programa br. 01-2974 od 1. 10. 2015. godine, Uprava za statistiku, objavljuje

IZVJESTAJ KOMISIJE POVODOM JAVNOG POZIVA

Za izbor ANKETARA - pet (5) izvrsilaca i njihova ucesce u probnom statistickom istrazivanju "lstrazivanje o rodno zasnovanom nasilju-GBV " koje ce se sprovoditi u vremenskom periodu od 18. do 24. septembra 2020. godine za opstine Danilovgrad (1 anketar) i Podgorica (4 anketara).

Komisija je donijela odluku da se angazuju sljedeci kandidati za navedene opstine :

Podgorica:

1. Kristina Remikovic

IZVJESTAJ KOMISIJE


.