Novosti

06.03.2020
Javni poziv za izbor anketara

Na osnovu člana 62 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list Crne Gore“, br. 018/12 i 047/19) i čl. 4 i 5 Uputstva za pripremu i implementaciju Grant programa br. 01-2974 od 1. 10. 2015. godine, Uprava za statistiku, upućuje

JAVNI POZIV

Za izbor ANKETARA – četrdesetdevet (49) izvršilaca i njihovo učešće u statističkom istraživanju "Anketa o dohotku i uslovima života – EU-SILC" koje će se sprovoditi u vremenskom periodu od 1. aprila do 31. maja 2020. godine.

Formular za prijavu

Javni poziv


.