Žene i muškarci u Crnoj Gori

Publikacija “Žene i muškarci u Crnoj Gori” daje kratak prikaz stanja žena i muškaraca u našem društvu. Nastala je kao odgovor na sve veće potrebe korisnika/ca da se stanje u društvu, između ostalog, prati i preko statističkih podataka prikazanih prema polu.

Publikacija  1 MB

Arhiva

.