Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Nacionalni računi
Statistički pojam: Agregiranje

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci

Definicija pojma: Brojne klasifikacije koje se koriste u nacionalnim računima (sektora, djelatnosti, transakcija, sredstava itd.) sadrže različite nivoe na kojima je moguće agregirati podatke. U principu, vrijednost svakog nivoa agregacije je zbir vrijednosti svih individualnih podataka, odnosno osnovnih elemenata u odgovarajućoj kategoriji. Takođe je vrijednost višeg nivoa klasifikacije jednaka zbiru vrijednosti odgovarajućih nižih nivoa.
U praksi se, međutim, javljaju brojni problemi u prikupljanju individualnih podataka, kao što su njihova nepotpunost (ili nepostojanje) i nekonzistentnost sa definicijama nacionalnih računa. Ovi problemi zahtijevaju prilagođavanje takvih podataka na odgovarajućim nivoima agregacije i primjenu različitih metoda i tehnika procjene i bilansiranja računa.
Prevod naziva pojma na
         engleski jezik:
Aggregation
Oblast: Nacionalni računi
Statistička verzija pojma: Nacionalni računi (godišnji i kvartalni)
Datum od kada pojam važi:
Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek makro - ekonomskih statistika i nacionalnih računa
Nasledna definicija:
Porijeklo pojma:
Skraćenica / akronim:
Bliski pojmovi:

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.


 

 

.