Pravosudni sistem

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike pravosudnog sistema je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Osnovni cilj statistike pravosudnog sistema jeste prikupljanje i objavljivanje podataka o sudovima i sudijama, državnim tužilaštvima i državnim tužiocima, kao i o advokatima i advokatskim pripravnicima.

Izvori podataka i obuhvat
Podaci o sudovima i sudijama, državnim tužilaštvima i državnim tužiocima, kao i o advokatima i advokatskim pripravnicima dobijeni su iz evidencije nadležnih institucija.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima možete naći u sekciji ispod.

 
Podaci
 

 

 

.