Popisi

 Opis statističkog domena: Popisi u svakoj zemlji predstavljaju, s jedne strane, najpopularnije statističke akcije, a s druge, najobimnije i najkompleksnije statističko istraživanje, kako po sadržaju i metodološkim rješenjima, tako i po svojoj specifičnoj organizaciji. Posebnost ovog statističkog istraživanja se naročito ogleda u dužini tradicije i istorijskom značaju popisnih rezultata. 

Popis stanovništva

Na teritoriji Crne Gore prvi Popis stanovništva sa karakteristikama savremenog popisa, izvršen je sredinom 1879. godine po naređenju Knjaza Nikole. U periodu izmedju dva svjetska rata izvršena su samo dva jugoslovenska Popisa stanovništva i to 1921. godine i 1931. godine. Nakon Drugog svjetskog rata sprovedeni su Popisi stanovništva: 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 i 2003, a zatim i 2011. godine, čime su ispoštovane međunarodne preporuke o sprovođenju Popisa svakih 10 godina.

Pravni osnov i metodološke osnove

Pravni osnov za sprovođenje popisa definisan je posebnim zakonima:

Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2003. godini ("Sl. list RCG", br. 59/00, 12/01, 38/02, 21/03);

Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini ("Sl. list Crne Gore", br. 41/10 od 23.07.2010, 44/10 od 30.07.2010. 75/10 od 21.12.2010).

Metodloške osnove za statistiku demografije su obuhvaćene regulativama:

Regulativa EU763/2008;

kao i preporuke UNECE/ EUROSTAT za Popis 2010.

Jednice popisa su lica, domaćinstva i stanovi. Prikupljanje podataka popisa se vršilo intervjuom, a obilazak jedinica popisa metodom “od vrata do vrata”. 

 

Popis poljoprivrede
Raniji popisi poljoprivrede na bivšoj teritoriji Jugoslavije svodili su se uglavnom na popise stoke, a vršeni su uz popise stanovništva.
 
Iako, tradicija popisa datira još iz 18. Vijeka i to u onim oblastima gdje je bila austrougarska vlast (srez Kotorski i Hercegnovski), u Kraljevini Crnoj Gori nije vršen statistički popis stoke .
 
U periodu od 1918.-1941. izvršen je popis stoke 1921.i opšti popis poljoprivrede 1931. godine, ali zbog društvenih okolnosti obrada podataka je sporo vršena.
 
U periodu od 1945 - 2007. vršeni su sljedeći popisi stoke:  1949., 1950., 1951., 1952., 1953., a 1960. godine opšti Popis poljoprivrede i sadržao je 111 pitanja vezanih za poljoprivredu.

Podaci o poljoprivredi su prikupljani i Popisom stanovništva, a posljednji je sproveden 2003. godine gdje je bilo svega 15 pitanja o poljoprivredi.

Crnogorska Uprava za statistiku je prvi put nakon 50 godina sproveo Popis poljoprivrede. Popis poljoprivrede je sproveden na sveobuhvatnoj teritoriji Crne Gore u periodu od 7-21. juna 2010. godine.

.