Građevinske dozvole

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj kvartalnog izvještaja o izdatim građevinskim dozvolama je da se obezbijede podaci o građevinama čija je gradnja započeta (vrsta građevina, njena veličina, lokacija, vrijednost i sl.), o investitoru, o broju i površini stanova u zgradama za čiju su gradnju izdate građevinske dozvole.

Izvori podataka i obuhvat
Izvor podataka je administrativni (Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i Sekretarijati lokalne samouprave).
Istraživanjem se obuhvataju dozvole za sve vrste građevina opisanih u Klasifikaciji vrsta građevina, tj. zgrade i ostale građevine.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.