Turizam

Pravni osnov

Statističko istraživanje o dolascima i noćenjima turista u kolektivnom smještaju se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike „Službeni list Crne Gore", br.18/12 od 30.03.2012. godine i na osnovu Godišnjeg plana statističkih istraživanja.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u kolektivnim ugostiteljskim objektima za smještaj je da obezbijedi osnovne podatke o obimu turističkog prometa (dolasci i noćenja) domaćih i stranih turista i kapacitetima tih objekata.

Kolektivni smještajni objekti uključuju hotele, pansione, motele, turistička naselja, odmarališta, hostele, kampove i ostale objekte kolektivnog smještaja. Kolektivni smještaj ne uključuje tzv. "privatni smještaj" (smještaj u kućama i sobama za iznajmljivanje, kao i u turističkim apartmanima).

Rezultati istraživanja služe za kreiranje turističke politike i strategije razvoja turizma, kao i za ispunjenje zahtjeva za podacima domaćih i inostranih korisnika.

Uvažavajući i nacionalni interes za podacima o dolascima i noćenjima turista u privatno smještaju, Zavod za statistiku će nastaviti sa prikupljanjem podataka, a isti će se po novoj metodologiji (razvoj i obuhvat novih administrativnih izvora) objavljivati na godišnjem nivou od 2018. godine (podaci za 2017. godinu).

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem su obuhvaćeni svi kolektivni ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja na osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Zakonu o turizmu br. 61/10.

Objekti su razvrstani u tri grupe prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010):

  • 55.1 (hoteli i sličan smještaj);
  • 55.2 (odmarališta i slični objekti za smještaj);
  • 55.3 (djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice).

Istraživanjem nijesu obuhvaćeni smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. „privatni smještaj“), a koji prema Zakonu o turizmu („Sl. list Crne Gore“, br. 61/10, član 109) podrazumijevaju smještajne jedinice sa najviše 15 ležajeva i čiji su vlasnici fizička lica.

Izvori podataka

Izvor podataka je knjiga gostiju, koju su obavezni da vode svi subjekti koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućavaprikazivanje individualnih podataka o ugostiteljskim organizacijama, kao i o subjektima koji se bave pružanjem usluge smještaja turistima.

 

 

.