Eurostat

Kako da pristupite evropskim statističkim podacima

Uprava za statistiku Crne Gore blisko sarađuje sa Eurostat-om, statističkom kancelarijom Evropske unije. Pored naših nacionalnih podataka koje dostavljamo Eurostat-u, mi takođe pomažemo našim  korisnicima  da pristupe evropskoj statistici i pružamo podršku korisnicima na crnogorskom jeziku. Ovdje se nalazi kratak opis usluga koje pruža Eurostat:

Internet stranica Eurostat-a (Eurostat Website)

Web stranica Eurostat-a omogućuje besplatan internet pristup svim statističkim bazama podataka i s njima povezanim elektronskim publikacijama. Baze podataka Eurostat-a odnose se na Evropsku uniju, države članice EU, euro zonu, države kandidate i EFTA države, a veoma često i uporedive podatke o drugim važnim državama (SAD, Kanada, Japan, Rusija, itd.).
 

U dijelu Statistika, podaci su organizovani prema indikatorima EU politike i prema temama, uključujući detalje o osnovnim informacijama. Takođe se može koristiti opcija pretraživanja unošenjem bilo koje ključne riječi od značaja za tražene podatke.
 

 

   

Saopštenja (News Releases)

Najnoviji evropski podaci se objavljuju u okviru saopštenja za javnost, pokrivajući euro indikatore (BDP, inflaciju, nezaposlenost, itd.) i druge statističke teme (poljoprivredu, životnu sredinu, socijalne teme, regione, istraživanje i razvoj, itd.). U Kalendaru saopštenja mogu se naći predviđeni datumi za objavljivanje euro indikatora za čitavu godinu.

Eurostat-ova saopštenja se mogu pratiti i preko  Twitter-a.

 

   

Objašnjenja statističkih termina (Statistics Explained)

Svaki set statistike koju proizvodi Eurostat se opisuje u jednom ili više statističkih članaka u  statističkim objašnjenjima. Ova internet alatka u stilu Wikipedije je enciklopedija o statistici Evropske unije, portal koja pruža više informacija povremenim i redovnim korisnicima, kao i statistički pojmovnik.

Svaki statistički članak uključuje linkove prema važnim tabelama sa podacima i publikacijama u dijelu „Više informacija o Eurostat-u” (engl. Further Eurostat information).
 

   

Glavne tabele (Main tables)

Da bi se pristupilo prethodno definisanim tabelama sa podacima o indikatorima o EU politici i statistici prema temi,  izaberite temu u  odjeljku za statistiku  i pratite link „glavne tabele” u lijevom uglu navigacionog prikaza.

Podaci u glavnim tabelama su prikazani preko tabela, grafika i mapa. Ove alatke omogućuju preuzimanje i štampanje tabela, grafika i mapa uz tri dimenzije podataka (indikator, vrijeme i država).
 

   

 Statistička baza podataka (Statistics Database)

Svi podaci koje prikuplja Eurostat su dostupni u statističkoj bazi podataka, koja je pravi rudnik informacija o država članicama Evropske unije i drugim ekonomijama. Uključuje i prethodno definisane tabele i tabele sa detaljnim podacima u kojima možete sami izabrati podatke i dobiti tabele.

Statistička baza podataka ima svoju sopstvenu opciju pretraživanja koja vam pomaže u pronalaženju svih setova podataka koja sadrže ključnu riječ(i)u naslovu ili opisu seta podataka.
 

   

Publikacije (Publications)

Publikacije Eurostat-a su klasifikovane i dostupne su besplatno preko interneta u PDF formatu, dok se štampana verzija može naručiti direktno preko EU knjižare i mreže lokalnih agenata za prodaju.

Publikacijama po temama može se pristupiti na web stranici Eurostat-a pomoću selekcije teme u odjeljku za statistiku  i prateći meni „Publikacije” na lijevoj strani.

   

Besplatna registracija (Free registration)

Kao registrovani korisnik web strane Eurostat-a, možete dobiti email obavještenja o novim publikacijama odmah nakon njihovog postavljanja na internet i napredne funkcije u pristupu bazama podataka (prilagođavanje navigacionog panela, preuzimanje podataka)

Da biste se registrovali i/ili ulogovali, pratite korisničku ikonu  u navigaciji web stranice. 
 

   
 

Demo Tours

Demo Tours vam pokazuje na koji način da pretražujete internet stranicu Eurostat-a i kako da dobijete podatke iz različitih Eurostat baza podataka.

 

   
 

Korisnička podrška (User Support)

Ako ne možete naći tražene informacije na internet stranici Eurostat-a or ili ako su vam potrebne dodatne informacije, molim vas da posjetite stranicu za pomoć korisnicima. Korisničku podršku na nacionalnom jeziku vodi Zavod za statistiku Crne Gore u tijesnoj saradnji sa Eurostat-om.

Korisnička podrška pruža informacije o tome da li su traženi EU podaci i informacije dostupni, gdje se mogu naći na Eurostat web stranici, pomaže sa verifikacijom podataka, pruža dodatne informacije o metodologiji, kao i pomaže riješavanje tehničkih pitanja.

Radno vrijeme za korisničku podršku na crnogorskom jeziku:
- (ponedeljak-petak) 09-13h
Kontakt informacije na:
tel +382 (0)20 230 791
IV Proleterske 2, 20 000 Podgorica

support@monstat.org 

   
 

Eurostat-ov kviz (Eurostat Quiz)

Testirajte vaše znanje o evropskim podacima u devet statističkih oblasti sa interaktivnim Eurostat-ovim kvizom. Cilj igre je da se pruži tačan odgovor za svaku oblast statistike za manje od 7 minuta. Preostalo vrijeme se računa u ukupne poene.

Kviz nudi detaljan uvid u različite aspekte Evropskih država članica i provjerava znanje učesnika o Evropskoj uniji. 

   
 

Autorsko pravo/dozvola (Copyright/Licence policy)

Osim ukoliko se drugačije ne navodi, preuzimanje i ponovna proizvodnja Eurostatovih podataka/dokumenata za ličnu upotrebu ili za daljnju ne-komercijalnu ili komercijalnu diseminaciju su dozvoljeni samo uz odobrenje i prethodno navođenje Eurostat-a kao izvora.

Za informacije o politici dozvole za različite Eurostat-ove proizvode, posjetite web stranicu Eurostat-a.


 

Evropski statistički sistem (European Statistical System)

Evropski statistički sistem (ESS) predstavlja partnerstvo između nadležnog statističkog tijela Zajednice, a to je Komisija (Eurostat) i nacionalnih statističkih instituta (NSI), kao i drugih nacionalnih nadležnih tijela koja su odgovorna u svakoj državi članici za razvoj, proizvodnju i diseminaciju  Evropske statistike.

Države članice prikupljaju podatke i proizvode statistiku u nacionalne i EU svrhe. ESS funkcioniše kao mreža u kojoj je uloga Eurostat-a da upravlja načinom usklađivanja statistike u bliskoj saradnji sa nacionalnim statističkim nadležnim tijelima. Rad ESS-a se uglavnom fokusira na oblasti EU politike, ali, uz proširenje EU politika, usklađivanje se proširilo na skoro sve statističke oblasti.

Takođe, ESS koordinira rad sa državama kandidatima, i na evropskom nivou sa drugim servisima Komisije, agencijama, Evropskom centralnom bankom i međunarodnim organizacijama, kao što su OECD, UN, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.
Za više informacija o ESS-u i njegovoj organizaciji, kliknite na: ESS web stranicu. 

 

.