Saobraćaj

Saobraćaj podrazumijeva samostalnu privrednu djelatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara, ljudi i vijesti sa jednog mjesta na drugo u cilju omogućavanja prometa roba i zadovoljenja društvenih potreba u prevozu, kao i međusobnoj razmjeni misli ljudi.
Pod pojmom prevoz u saobraćaju podrazumijevamo prevoz putnika i robe od mjesta ukrcaja do mjesta iskrcaja, odnosno od mjesta utovara do mjesta istovara.

Putnički kilometar je jedinica mjere koja predstavlja prevoz jednog putnika na rastojanju od jednog kilometra.

Tonski kilometar je jedinica mjere koja predstavlja prevoz jedne tone robe na rastojanju od jednog kilometra.

Saobraćaj, skladištenje i veze daje sveobuhvatan prikaz statističkih podataka iz oblasti saobraćaja, skladištenja i veza, prikupljenih redovnim statističkim aktivnostima.

Statistika saobraćaja kao dio odsjeka kratkoročnih indikatora bavi se prikupljanjem, obradom i publikovanjem podataka iz oblasti saobraćaja.

Podaci za ovu oblast prikupljaju se izvještajnom metodom, putem  mjesečnih  i godišnjih izvještaja  preduzeća kojima je saobraćaj osnovna djelatnost.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije

.