Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Saobraćaj

Saobraćaj podrazumijeva samostalnu privrednu djelatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara, ljudi i vijesti sa jednog mjesta na drugo u cilju omogućavanja prometa roba i zadovoljenja društvenih potreba u prevozu, kao i međusobnoj razmjeni misli ljudi.

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti statistike saobraćaja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i godišnji Plan statističkih istraživanja.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja u oblasti statistike saobraćaja je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o  prevezenim putnicima, robi i infrastrukturi po vrstama saobraćaja kao i podataka o obimu i srukturi  poštanskih i telekomunikacionih usluga i infrastrukturi u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju. Pored toga, cilj je i prikupljanje obrada i diseminacija podataka o saobraćajnim nezgodama, povrijeđenim i poginulim osobama u nezgodama i podataka o registrovanim drumskim motornim i priključnim vozilima

Obuhvat istraživanja

Sva istraživanja saobraćaja osim istraživanja o teretnom drumskom saobraćaju obuhvataju preduzeća sa 5 i više zaposlenih koja su u statističkom biznis registru razvrstana u sektor H Klasifikacije djelatnosti (KD 2010), oblasti 49, 50, 51, 52, 53 i sektor J - oblast 61. Istraživanje o teretnom drumskom saobraćaju se sprovodi na uzorku teretnih vozila za prevoz robe korisne nosivosti 3500 kg i veće, kao i tegljačima. Izvor podataka su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici vozila, a koji se nalaze se u uzorku. Okvir za izbor uzorka je evidencija registrovanih vozila koja se dobija od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.