Decenija obnove nezavisnosti – Najčešće traženi statistički indikatori, statistički pokazatelji 2006-2016;                                                                                                                                           Zavod za statistiku – MONSTAT u skladu sa preporukama Eurostat-a sprovodi statističko ISTRAŽIVANJE O STRUKTURI PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA. U periodu od 01. do 30. novembra 2016. godine akreditovani anketari Zavoda za statistiku posjetiće 14860 uzorkom izabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
Saobraćaj

Saobraćaj podrazumijeva samostalnu privrednu djelatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara, ljudi i vijesti sa jednog mjesta na drugo u cilju omogućavanja prometa roba i zadovoljenja društvenih potreba u prevozu, kao i međusobnoj razmjeni misli ljudi.

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti statistike saobraćaja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 od 30.03.2012.) i godišnji Plan statističkih istraživanja.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja u oblasti statistike saobraćaja je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o  prevezenim putnicima, robi i infrastrukturi po vrstama saobraćaja kao i podataka o obimu i srukturi  poštanskih i telekomunikacionih usluga i infrastrukturi u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju. Pored toga, cilj je i prikupljanje obrada i diseminacija podataka o saobraćajnim nezgodama, povrijeđenim i poginulim osobama u nezgodama i podataka o registrovanim drumskim motornim i priključnim vozilima

Obuhvat istraživanja

Sva istraživanja saobraćaja osim istraživanja o teretnom drumskom saobraćaju obuhvataju preduzeća sa 5 i više zaposlenih koja su u statističkom biznis registru razvrstana u sektor H Klasifikacije djelatnosti (KD 2010), oblasti 49, 50, 51, 52, 53 i sektor J - oblast 61. Istraživanje o teretnom drumskom saobraćaju se sprovodi na uzorku teretnih vozila za prevoz robe korisne nosivosti 3500 kg i veće, kao i tegljačima. Izvor podataka su pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici vozila, a koji se nalaze se u uzorku. Okvir za izbor uzorka je evidencija registrovanih vozila koja se dobija od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

 

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Obrasci

.