Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Oktobar 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u oktobru mjesecu 2010.godine u odnosu na septembar mjesec bile su više za 0.2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u oktobru mjesecu 2010.godine porasle su cijene hrane i bezalkoholnih pića za 0.5%, prevoza za 0.2%, restorana i hotela za 0.2%, komunikacija za 0.1% i ostalih dobara i usluga za 0.1%, dok su cijene alkoholnih pića i duvana, odjeće i obuće, stanovanja, pokućstva i opreme za kuću, zdravstva, kulture i rekreacije i obrazovanja ostale na nivou iz prošlog mjeseca.
Potrošačke cijene u oktobru mjesecu 2010.godine u odnosu na oktobar 2009.godine bile su više za 0.6%, dok su u odnosu na decembar bile više za 0,4%.
Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-oktobar 2010.godine u odnosu na isti period prošle godine bila je viša za 0,4%.

Ovdje možete preuzeti saopštenje za Oktobar 2010.

 

.