Cijene roba i usluga više za 0,1%

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u februaru mjesecu 2010.godine u odnosu na januar mjesec bile su više za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u februaru mjesecu najviše su porasle cijene zdravstva za 1,4%, zatim slijede cijene hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%, alkoholnih pića i duvan za 0,1% i kulture i rekreacije za 0,1%, dok su cijene prevoza bile niže za 0,7%, cijene ostalih dobara i usluga za 0,2%, a cijene odjeće i obuće za 0,1%. Cijene stanovanja, komunikacija, obrazovanja i restorana i hotela ostale su na istom nivou iz prošlog mjeseca.

Rast potrošačkih cijena u februaru mjesecu 2010.godine u odnosu na februar  2009.godine bio je viši za 0,2%, dok je u odnosu na decembar bila niža za 0,2%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-februar 2010.godine u odnosu na isti period 2009.godine bila je viša za 0,5%.

Ovdje možete preuzeti saopštenje za februar 2010.   

 

.