Međunarodna klasifikacija krivičnih djela za statističke potrebe (ICCS)

Opšti opis  
Puni naziv: Međunarodna klasifikacija krivičnih djela za statističke potrebe
Skraćeni naziv: ICCS
Donosilac: UNODC - Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal 
Pravni osnov: Komisija za statistiku Ujedinjenih nacija - odluka 44/110/2013, Ekonomski i socijalni savjet Ujedinjenih nacija - rezolucija 2013/37.
Datum implementacije:     2022.
Struktura: Krivična djela mogu se grupisati u homogene kategorije, koje se agregiraju na četiri različita hijerarhijska nivoa: Nivo 1, 2, 3 i 4. Postoji 11 kategorija nivoa 1, osmišljenih za pokrivanje svih djela koja predstavljaju krivično djelo u okviru ICCS-a. Nivo 1 se, takođe, može označavati kao Sekcije, Nivo 2 kao Šifre, Nivo 3 kao Grupe i Nivo 4 kao Klase.
Numeričko kodiranje kategorija je u skladu s njihovom nivoom u klasifikaciji: kategorije nivoa 1 su najšire kategorije i imaju dvocifren kod (npr. 01); kategorije nivoa 2 imaju četvorocifren kod (npr. 0101); kategorije nivoa 3 imaju petocifren kod (npr. 01011); i kategorije 4. nivoa, najdetaljniji nivo, imaju šestocifren kod (npr. 010111).
Kategorije u nivoima 1, 2 i 3 ICCS-a trebaju biti potpune i da obuhvataju sva moguća krivična djela. Međutim, nisu sve kategorije nivoa 2 i 3 dalje podijeljene na kategorije nivoa 4, pošto ove poslednje nisu uvijek neophodne da bi se identifikovala krivična djela.  
Detaljni opis: Međunarodna klasifikacija krivičnih djela za statističke potrebe (ICCS) predstavlja hijerarhijski okvir koji sistematski grupiše i organizuje krivična djela. Klasifikacija se zasniva na međunarodno dogovorenim konceptima, definicijama i principima kako bi se poboljšala konzistentnost i međunarodna uporedivost statističkih podataka o kriminalu.
Međunarodna statistika kriminala i krivičnog pravosuđa zasniva se na zvaničnim, zbirnim podacima iz administrativnih izvora. Godišnje podatke, za Eurostat/UNODC, prikuplja Monstat od nadležnih institucija:: Uprave policije, Sekretarijata sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Primjena Međunarodne klasifikacije kriminala u statističke svrhe (ICCS) i mapiranje nacionalnih krivičnih djela (Krivični zakonik Crne Gore) prema ICCS-u veoma je značajno u cilju izvještavanja međunarodnih institucija o statistici krivičnih djela usklađenoj sa ICCS klasifikacijom. Primjenom klasifikacije obezbjeđuje se međunarodna uporedivost statističkih podataka o kriminalu.  
Povezane klasifikacije: Nacionalna klasifikacija
Glavni korisnici u oblasti statistike: Statistika obrazovanja, kulture i pravosuđa
Dostupnost:
Websajt: www.monstat.org
Tabele: Mapiranje nacionalnih krivičnih djela iz KZCG prema ICCS-u 

 

 

.