Cijene roba i usluga više za 0,4%

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u martu mjesecu 2010.godine u odnosu na februar mjesec bile su više za 0,4%.

Posmatramo po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u martu mjesecu 2010.godine porasle su cijene prevoza za 2,2%, hrane i bezalkohonih pića za 0,4% i zdravstva za 0,4%, dok su cijene alkoholnih pića i duvana bile niže za 0,6%, stanovanja za 0,1%, pokućstva i opreme za kuću za 0,1%, kulture i rekreacije za 0,3% i ostalih dobara i usluga za 0,1%. Cijene odjeće i obuće, komunikacija, obrazovanja i restorana i hotela ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Rast potrošačkih cijena u martu mjesecu 2010.godine u odnosu na mart 2009.godine bio je viši za 0,7%, dok je u odnosu na decembar bio viši za 0,2%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-mart 2010.godine u odnosu na isti period 2009.godine bila je viša za 0,6%.

 

Ovdje možete preuzeti saopštenje za mart 2010.  

 

.