Punoljetni učinioci krivičnih djela

Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2017. godini iznosio je 6 329. Od tog broja, 4 539 su poznati, a 1 790 nepoznati učinioci krivičnih djela.
 
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 395, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja povećanje za 4,2%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 251 i veći je za 6,4% u odnosu na 2016. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine.
 
 
Podaci Metodologija Saopštenja
 
 

 

 

 

.