Punoljetni učinioci krivičnih djela

Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2018. godini iznosio je 7 309. Od tog broja, 4 619 su poznati, a 2 690 nepoznati učinioci krivičnih djela. 

Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 288, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja smanjenje za 4,5%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 199 i manji je za 2,3% u odnosu na 2017. godinu. 

U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine. 

 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaj o kvalitetu
 
 

 

 

 

.