Punoljetni učinioci krivičnih djela

Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2016. godini iznosio je 6 567. Od tog broja, 4 574 su poznati, a 1 993 nepoznati učinioci krivičnih djela.

Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 298, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja smanjenje za 12,9%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 116 i manji je za 9,9% u odnosu na 2015. godinu.

U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine.
 
Podaci Metodologija Saopštenja
 
 

 

 

 

.