Osnovno obrazovanje

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike osnovnog obrazovanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Statistika osnovnog obrazovanja prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o stanju, strukturi i razvoju škola i odjeljenja, strukturi učenika osnovnih škola, rezultatima školovanja, nastavnom kadru koji sprovodi program osnovnog obrazovanja.
Osnovno obrazovanje i vaspitanje je dio jedinstvenog obrazovnog sistema. Osnovno obrazovanje organizovano je kao redovno i obrazovanje koje uključuje obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u resursnim centrima. 
 
Izvori podataka i obuhvat
Podaci o osnovnom obrazovanju od školske 2015/2016, godine rezultat su statističke obrade baze podataka Ministarstva prosvjete - MEIS. Podaci se odnose na sve osnovne škole na teritoriji Crne Gore, koje su od nadležnog ministarstva dobile licencu za rad. Osnovno obrazovanje čini dio jedinstvenog obrazovnog sistema. 
Do školske 2015/2016. godine Uprava za statistiku sprovodio je statistička istraživanja prema kojem su osnovne škole dostavljale statističke izvještaje sa stanjem na kraju i na početku školske godine.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 
Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaji o kvalitetu
 
 

.