Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika voda

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike voda je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja statistike voda koja obuhvata četiri istraživanja je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o količinama zahvaćenih, korišćenih i otpadnih voda u industriji; količinama voda koje se koriste za navodnjavanje u poljoprivredi; snabdijevanje  pitkom vodom u naseljima; količinama ispuštenih otpadnih voda; uređajima za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionoj mreži.

Izvori podataka
Izvori podataka statistike voda su knjigovodstvena i druga evidencija i dokumnetacija kojom raspolaže izvještajna jedinica. U slučaju da za neke podatke ne postoji odgovarajuća dokumentacija i evidencija, podaci se daju na osnovu procjene stručnih lica.

Obuhvat
Statistika voda obuhvata privredna društva iz sljedećih sektora (oblasti):
• Sektori industrije i lokalne jedinice iz drugih sektora koje obavljaju industrijsku djelatnost,
• Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne djelatnosti kao i lokalne jedinice koje se bave navodnjavanjem,
• Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode i Uklanjanje otpadnih voda.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Aktuelnosti  Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.