Novosti

04.07.2024
Bilans naftnih derivata

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2023. godini iznosila je 412,1 hilj. tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 318,4 hilj. tona, u oblasti industrije 55,7 hilj. tona, u ostalim sektorima utrošeno je 13,2 hilj. tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 24,8 hilj. tona.
U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2023. godini saobraćaj je učestvovao 77,3%, industrija 13,5%, ostali sektori 3,2%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 6,0%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2023. godini iznosio je 408,3 hilj. tona.

Saopštenje


.