Novosti

28.06.2024
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u maju 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1 042 eura, dok je prosječna zarada
bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 832 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2024. godine u odnosu na
april 2024. godine zabilježila je rast od 0,5%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2024. u odnosu na isti
mjesec prethodne godine zabilježila rast od 4,9%.
Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2024. godine u odnosu na april 2024. zabilježile rast od
0,1% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4%.

Saopštenje


.