Novosti

12.06.2024
Kvartalni bruto domaći proizvod

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za prvi kvartal 2024. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u prvom kvartalu 2024. godine iznosio je 1 354,0 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 232,2 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u prvom kvartalu 2024. godine iznosila je 4,4%.

Saopštenje


.