Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.05.2024
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u prvom kvartalu 2024. godine veća je za 3,4% u odnosu na prvi kvartal 2023. godine, dok je za 11,2% manja u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine.
Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u prvom kvartalu 2024. godine veći su za 0,5% u odnosu na prvi kvartal 2023. godine, dok su za 1,5% manji u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine.

Saopštenje


.