Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.05.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2024. godine u odnosu na mart 2024. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u aprilu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 5,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: odjeća; cipele i ostala obuća; voće; povrće; vazdušni prevoz putnika; gorivo i mazivo za motorna vozila; usluge smještaja; kafa, čaj i kakao. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 4,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u aprilu 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (3,6%); Prevoz (0,5%); Restorani i hoteli (0,4%); Zdravlje (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Ostala dobra i usluge (-1,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.