Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.05.2024
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju rast za 6,8%, drumskom rast za 3,2%, lokalnom drumskom rast za 85,0%, i kod prevoza putnika na aerodromima rast za 5,0%.

Prevoz robe u prvom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju rast za 43,4%, drumskom rast za 18,1%, ukupnom prometu robe u lukama rast za 1,8%, i kod prevoza robe na aerodromima pad za 2,2%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2024. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine je manji za 2,2%, a izmanipulisanih je veći za 10,1%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u prvom kvartalu 2024. godine iznosio je 1 328 što je za 1,8% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica u prvom kvartalu 2024. godine iznosio je 593 (od čega su 578 povrijeđena lica) što je za 1,2% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2024. godine iznosio je 62 816 što je za 7,1% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2024. godine iznosio je 7 992 što je za 19,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Saopštenje


.