Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.05.2024
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći je za 6,8%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine manji za 19,8%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći je za 4,5%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine manji za 16,5%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći je za 9,6%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine manji za 17,2%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći je za 7,9%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine manji za 28,5%.
Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine veći je za 12,6%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine manji za 21,0%.

Saopštenje


.